Untitled Document

Ovis Taekwon-do!

MIÉRT VAN SZÜKSÉG A SPORTRA ?

Sajnos napjainkban felnőttek és gyerekek egyaránt kevesebbet mozognak, mint amennyire szükségük lenne. A mozgáshiány pedig testünket, lelkünket egyaránt megviseli. Még gondos étkezés mellett is gyakori jelenség az elhízás, egyre nehezebb még a kisebb  erőfeszítések végrehajtása is. A gyermekeknek szinte minden nap kell sportolniuk, mozogniuk. A kisiskolásoknál közvetlenül  kimutatható a tanulás eredményessége, és a rendszeres aktív testmozgás közötti kapcsolat. Például az írástanulással összefüggésbe  hozható a gyermekek iskoláskor előtti testnevelése, mert az írás kötött testhelyzetet igényel, aminek fenntartásához megfelelő izmok 
fejlettsége szükséges.

VEZETŐI CÉLKITŰZÉSEM, hogy az óvodából kikerülő gyermekek jobban megfeleljenek az iskolai elvárásoknak, amelyhez a  Taekwon-do széleskörű képességfejlesztő mozgásanyaga remek eszközül szolgál. ( A Taekwon-do anyaga nem egyoldalúan fejleszti  a képességeket, hanem minden izomcsoportot megmozgat.) Például az egymástól független kézhasználat dominál, ami megint csak  az írástanulásnál előnyös, mert az író kéz dinamikus és a támaszkodó kéz statikus koordinációs parancsait kell végrehajtania.

Foglalkozás során a gyerekek utasításokat hajtanak végre, még ha ezek az utasítások túlnyomórészt játékos feladatokra vonatkoznak is. Ez alatt pedig fizikailag, mind pszichésen kapnak egyfajta alapot, amellyel azután könnyebben "útnak indulhatnak" A foglalkozásokon nagyon sok játékos feladaton keresztül javul a ozgáskoordinációjuk, figyelemösszpontosító képességük,  miközben újabb és újabb sikerélményhez jutnak, és időnként persze a kudarcokat is megízlelik. Minden későbbi sporttevékenység alapjául szolgál.


A Taekwon-do specialitása, hogy a hagyományos óvodai foglalkozásokkal szemben, szellemi lelki erőt is ad.
Megtanulják tisztelni társaikat, partnereiket, nevelőiket. Egy olyan közösségben élnek ahol nem divat a hanyagság, káromkodás vagy később a tiszteletlenség.

Hiszünk abban, - hogy az óvodáskorú gyermekekben lévő mozgásvágyat nem elfojtani, hanem kihasználni kell!

Hiszünk abban,
- hogy a mozgáskultúra javítása nemcsak a testi fejlődést segíti, hanem befolyást gyakorol a későbbi szellemi érettségre is!

Hiszünk abban,
- hogy a közösségben begyűjtött pozitív élmények meghatározzák a későbbi közösségi magatartást!

Hiszünk abban,
- hogy a hagyományaink ismerete bölcsebbé tesz!

Hiszünk a szemléltető, gyakorlatias, játszva tanulás erejében!

Egyéb információk: csoportjainkba folyamatosan várjuk a Taekwon-do iránt érdeklődő gyerekeket, felnőtteket. Óvodás edzéseinken játékos formában kezdjük oktatni a Taekwon-do alapjait, a sport, sportmozgások szeretetére neveljük a gyerekeket. Gyermek csoportunkban folytatódik a Taekwondo speciális mozgásanyagának oktatása, bekapcsolódnak a gyerekek a versenyzésbe, 
övvizsgákon vesznek részt. Ifjúsági és felnőtt, illetve versenyző csoportjainkban folytatjuk a gyerekeknél elkezdett munkát. 
Szabadidős csoportunkba a mozgás öröméért járnak felnőtt sportolóink, miközben ismerkednek a taekwondo technikáival, önvédelmet tanulnak. Mi ezért a változatosságáért szeretjük a Taekwon-dot, kortól függetlenül -óvodástól felnőttig- mindenki megtalálhatja benne a saját sportját.

Edzések:

ÚJ OVIS EDZÉSEK:
4 éves kortól

Kondor Béla Művelődési ház

Hétfő: 16:30-17:30-ig
Csütörtök: 16:30-17:30-ig

Pataki Krisztián (06/70-941-5992)
http://tigrisek.hu