"A győzelemért az embernek tudnia kell mindenekelőtt önmagát legyőznie."

Általános rendelkezések

1. Belépéskor a tagok kijelentik, hogy semmilyen általuk ismert testi, vagy szervi elváltozásban nem szenvednek. A taekwondosok egészségi állapotuk és fizikai teher-bíró képességük ismeretében, saját felelosségükre vesznek részt az edzéseken, bemutatókon edzotáborokon, vizsgákon és a versenyeken! A rendszeres sportorvosi vizsgálatra eljárnak.
2. A tagok továbbá kijelentik, hogy korábban büntetve nem voltak. Taekwondo tudásukat kívülálló személyeknek nem adhatják át (csak az edző engedélyével)! A tagok kijelentik, hogy megszerzett Taekwondo tudásukkal semmilyen körülmények között nem élnek vissza!

Edzőtermi előírások

1. Az edzőterembe utcai cipővel belépni, ott enni, inni; dohányozni, hangosan beszélgetni, komolytalanul viselkedni szigorúan tilos! (Ez a látogatókra is vonatkozik!)

2. A Dojangba való be-, illetve kilépéskor minden taekwondos meghajlással köteles köszönni a teremben tartózkodó legmagasabb övfokozatú mester irányába. Fekete övesek távolléte esetén a jelenlevő rangidős edzésvezető, vagy a csapatzászló felé történik a tiszteletadás. Ha nincs csapatzászló, a meghajlás a terem közepe felé történik. Tiszteletadásnál a törzs 30°-os, a fej 45°-os szögben hajlik meg.

3. Köszönésként a mesterek felé - mind az edzőteremben, mind pedig az utcán, vagy egyéb helyeken is - a meghajlás kötelező! (Minden esetben az alacsonyabb övfokozatú hajoljon meg először). A mester megszólítása Sabom-nim - magyarul: mester.

4. Mindenkinek be kell tartani a magasabb övfokozatúak felé a tiszteletadás szabályait.

5. Az edzés csakis a klubvezető-mester, vagy a megbízott helyettese jelenlétében (illetve tudtával és engedélyével) kezdhető el.

6. Az edzésekről késni, vagy hamarabb elmenni nem, vagy csak nagyon indokolt esetben lehet.

7. A sorakozó után érkezők kötelesek az ajtóban megállva várakozni és csak mesterük intésére állhatnak be! Az edzések menetét fegyelmezetlenkedéssel, beszélgetéssel senki sem zavarhatja! Előzetes engedély nélkül a sorból kilépni, az edzőtermet elhagyni, illetve az edzésekre beállni szigorúan tilos!

8. A sérülések megelőzése végett a tanítványok nem viselhetnek az edzéseken sem ékszereket, sem fémtárgyakat (órát, gyűrűt, láncot, fülbevalót, karkötőt, stb.) szemüvegben tilos küzdeni, de az edzéseken saját felelősségére bárki használhatja. Minden tanítvány köteles kéz- és lábkörmeit rendszeresen rövidre vágni, a foglalkozásokon tisztára mosott ruhában, ápoltan megjelenni.

9. Taekwondo egyenruhában(dobok) a teremben tartózkodók csak a földre ülhetnek pihenés céljából!

10. A klubban a rendért a legmagasabb övfokozatú színes övesek a felelősek és kötelességük a fegyelem bármilyen eszközzel való betarttatása!

11. A foglalkozások megkezdése előtti időt a tanítványok technikai tudásuk, fizikai képességeik fejlesztésére fordítsák.

12. A tanfolyami és tagdíjakat pontosan fizessék be, aki többszöri felszólításra sem rendezi anyagi lemaradását, fegyelmi büntetést kap. Folyamatos és/vagy igazolatlan távolmaradások öv vizsgáról való eltiltást, a klubból való kizárást eredményezik.

13. Az edzésre hozott értéktárgyakért semmilyen felelőséget sem vállal a klub vezetősége , az öltöző záhatóságától függetlenül.

14. Mindenki hang nélkül és a legjobb tudását nyújtva, keményen dolgozzon meg az eredményekért.

15. Tudni kell önfegyelemmel viselni a terhelések okozta fájdalomérzetet, fáradságot, kellemetlenséget.

16. Egy edzőtermet - az oda belépők alázatos magatartása, - az ott végzett kemény munka, - a Taekwondo szelleme teszi Dojanggá!

Meghajlások

Mikor kell meghajolni?

- terembe be- és kilépéskor
- páros gyakorlatok előtt, után a párod felé
- magasabb öves felé, megszólítás előtt, majd megköszönni a válaszát
- töréstechnika előtt, után, bemutatón a közönség felé, vizsgán a vizsgáztató felé
- edzőtermen kívül is, ha magasabb övessel vagy mesterrel találkozol, köszönés képpen
- versenyen, mérkőzés előtt, után a bírók és az ellenfeled felé
- övvizsga területére be- és kilépéskor

Tanítványok figyelmébe!

A tanítvány soha ne fáradjon bele a tanulásba. Bárhol és bármikor gyakoroljon ahol lehetősége nyílik rá: ez a tudás alapja!

Igyekezzék saját mércéjét és technikai felkészültségét mindig a lehető legmagasabbra állítani és tudásával előbbre vinni az egész taekwon-do-sport ügyét. A tanítvány által elért eredmények jelentik az edzők számára a legnagyobb jutalmat fáradozásaikért. A tanuló hozzon áldozatot mesteréért és klubjáért és olyan legyen akire számítani lehet! Ha szükség van rá, versenyezzen és vegyen részt a bemutatókon, magasabb fokozatúak pedig nyújtsanak segítséget az edzésvezetői munkában!

A növendék viselkedésében és emberi tulajdonságaiban mutasson jó példát! Legyen szerény, visszafogott és tisztelettudó. Tudásával ne kérkedjen, sporttársait ne bírálja.

Legyen hűséges és kitartó, soha ne kritizálja mások előtt mesterét, és az általa képviselt stílust, vagy iskolát.

Ha instruktorától új technikát tanul, szorgalmasan gyakorolja addig, amíg tökéletesen el nem sajátítja.

Jusson eszébe, hogy az edzőtermen kívüli viselkedésével és életmódjával a Taekwon-do egészére vet fényt.

Ha egy tanuló olyan technikákat, vagy technikai megoldásokat szed fel, amellyek saját mestere szerint helytelenek, akkor azzonnal fel kell hogy hagyjon a gyakorlásával. Amennyiben az illető erre nem hajlandó, akkor inkább menjen el! Valaki vagy elfogadja és maradéktalanul magáévá teszi mestere tanácsait, vagy pedig nincs keresnivalója a klubban!

Minden tanítvány törődjék bele, hogy edzésen, társai rovására semmiféle előjogokat nem érhet el, a magasabböveseknek is részt kell venniük az edzésmunkában, ha csak edzőjük más feladatot nem ró ki rájuk.

Amennyiben úgy érzi a tanuló, hogy egy technikai kérdésben nem biztos, akkor feltétlenül forduljon instruktorához! A közönyös, érdektelen növendék soha nem lesz képes eredmények elérésére.

A tanítvány soha ne éljen vissza a belé helyezett bizalommal!

Ha ezek közül a szabályok közül a tanítvány akár csak egyet is megszeg, önfegyelemmel viselje a következményeit.