"A győzelemért az embernek tudnia kell mindenekelőtt önmagát legyőznie."

Számolás A B C D E G H I J K M N O P S T U W Y Z

Számolás

Hana Egy One
Dool Kettő Two
Set Három Three
Net Négy Four
Dasot Öt Five
Yosot Hat Six
Ilgop Hét Seven
Yodul Nyolc Eight
Ahop Kilenc Nine
Yaul Tíz Ten
Yoe hana Tizenegy Eleven
Yoe dool Tizen kettő Twelve
Sue mool Húsz Twenty
Sue mool hana Huszonegy Twentyone
Suelun Harminc Thirty
Mahoon negyven Forty
Sheen ötven Fivety
Yosoon hatvan Sixty
Ilhoon hetven Seventy
Yudoon nyolcvan Eighty
Adoon kilencven Ninety
Bak Száz Hundred
Chon Ezer ThousandKifejezések


A

An Belső Inner
An Balmok Belső boka Inner Ankle
An Balmok Gwanjol Belső bokaizület Inner Ankle joint
An Kyong Gol Lábszár belső oldala Inner tibia
An Palja Sogi Befelé nyitott állás Inner open stance
Angoo Szemgolyó Eyeball
Anjok Hobok Dari Comb belső része Inner thigh
Anjong Stabilitás Stability
Anmakgi Belső hárítás Inside block
Annun Junbi Sogi Lovagló készenléti állás Sitting ready stance
Annun Sogi Lovagló állás Sitting stance
Anpalmok Belső alkar Inner forearm
Anuro Be, befelé irányuló Inward
Anuro Chagi Befelé irányuló rúgás Inward kick
Anuro Ghutgi Befelé irányuló vágás Inward cross-cat
Anuro Makgi Befelé irányuló hárítás Inward block
Anuro Taerigi Befelé irányuló csapás Inward strike
Ap Első, előre Front
Ap Chagi Előre irányuló rúgás Front kick
Ap Joomuk Ököl első része Forefist
Ap Makgi Mellső hárítás Front block
Ap Naeryo Taerigi Elől Lefelé irányuló csapás Front downward strike
Ap Palkup Taerigi Előre irányuló könyök csapás Front elbow strike
Ap Palkup Tulgi Előre irányuló könyök szúrás Front Elbow Thrust
Ap Taerigi Előre irányuló csapás Front strike
Apcha Busigi Előre irányuló csapódó rúgás Front snap kick
Apcha Momchugi Első megállító rúgás Front checking kick
Apcha Olligi Láblendítés előre Front rising kick
Apdwi Chagi Első-hátsó rúgás Front-back kick
Apkumchi Első talppárna Ball of the foot
Apuro Omgyo Didimyo Dolgi Előre lépéssel megfordulás Forward step-turning
Aryong Súlyzó Dumbells

B

Bachigi Tartó, ellenálló Holding
Bada Ellentámadó Counter
Bada Chagi Ellentámadó rúgás Counter kick
Baekjul Boolgool Rettenthetetlen szellem Indomitable spirit
Baekkob Köldök Navel
Bahnmom Féloldalas testtartás One side posture
Bakat Külső (valaminek a külső része) Outside
Bakat Balmok Külső boka Outer Ankle
Bakat Balmok Gwanjol Külső bokaizület Outer Ankle Joint
Bakat Kyong Gol Lábszár külső oldala Outer tibia
Bakat Makgi Külső hárítás Outside block
Bakat Palja Sogi Kifelé nyitott állás Outer open stance
Bakat Palmok Külső alkar Outer forearm
Bakboo Has Stomach
Bakuro Ki, kifelé irányuló Outward
Bakuro Chagi Kifelé irányuló rúgás Outward kick
Bakuro Ghutgi Kifelé irányuló vágás Outward cross-cat
Bakuro Makgi Kifelé irányuló hárítás Outward block
Bakuro Taerigi Kifelé irányuló csapás Outward strike
Bal Láb Foot
Bal Dulgi Lábemelés (seprés elől) Foot liting
Bal Gisool Lábtechnikák Foot techniques
Bal Golgi Láb leszerelés Foot tackling
Bal Matsogi Lábtechnikai küzdelem Foot sparring
Baldung Lábfej Instep
Balgarak Nal Lábujj éle Toe edge
Balkal Láboldalél (sarok mentén) Footsword
Balkal Dung Belső lábhajlat Reverse footsword
Balkiode Lépésváltás helyben Step turn in spot
Balkut Lábujjak Toes
Balmok Boka Ankle
Balmok Gwanjol Bokaizület Ankle joint
Ban Chik Szabálytalanság, szabálysértés Offence
Ban Jayu Matsogi Fél-szabad küzdelem Semi-free sparring
Ban Sin Fél oldalas Half facing
Bandae Ellentétes oldal Reverse
Bandae Dollyo Fordított köríves Reverse turning
Bandae Dollyo Chagi Fordított köríves rúgás Reverse turning kick
Bandae Dollyo Gorochagi Fordított kampózó rúgás Reverse hooking kick
Bandae Jirugi Ellentétes oldali ütés Reverse punch
Bandal Sarló, félhold alakú Crescent
Bandal Chagi Sarló alakú rúgás Crescent kick
Bandal Jirugi Sarló, félhold alakú ütés Crescent punch
Bandal Son Félköríves, sarló alakú kéz Arc-hand
Bandal Son Taerigi Sarló alakú kézzel csapás Arc-hand strike
Bandal Taerigi Sarló alakú csapás Crescent strike
Bandong Ryok Visszaható erő Reaction force
Bang Eau Gi Védekező technikák Defence technique
Bang Hyang Pyo Irányadó grafikon Direction diagram
Bansa Chagi Reflex mozdulat rúgás Reflex kick
Banung Reflex Reflex
Bapgi Taposó Stamping
Baro Azonos oldal Obverse
Baro Jirugi Azonos oldali ütés Obverse punch
Bi Jang Lép (belső szerv) Spleen
Bituro Csavart Twisting
Bituro Chagi Csavart rúgás Twisting kick
Bokboo Has The abdomen
Boori Gong Gyok Dae Egy váratlan támadás ellen Against a sudden attack
Boowi Test részei Parts of the body
Busang Sérülés Injury
Busigi Csapódó Snap
Butjaba Ráfogás, fogás Grasping
Butjaba Makgi Ráfogó hárítás Grasping block
Butjapgo Chagi Rúgás fogással Grasping kick

C

Cha Rúgás Kick
Cha Bapgi Taposó rúgás Stamping kick
Cha Busigi Zúzó, csapó rúgás Smashing kick
Cha Jirugi Áthatót rúgás Piercing kick
Cha Momchagi Megállító rúgás Checking kick
Cha Olligi Láblendítés Rising kick
Chagi Rúgás Kick
Charyot Figyelem Attention
Charyot Sogi Figyelő, készenléti állás Attention stance
Chiboo Agyéki rész Pubi region
Chong Gum Szurony Bayonet
Chookyo Felfelé irányuló, emelkedő Rising
Chookyo Makgi Felfelé irányuló, emelkedő hárítás Rising block
Chuk Myon Oldalsó nézet Side facing
Chul Hak Filozófia Philosopy
Chong Dje Nim Alapító nagymester The Founder
Chegup Súlykategória Weight-category

D

Dae Ellen Against
Dae Boori Gong Gyok Védekezés egy váratlan támadás ellen Defense against a sudden attack
Dae Moogi Védekezés fegyveres támadó ellen Defense against an armed opponent
Dae Sin Moon Koponya Skull
Daebi Védekező Guarding
Daebi Makgi Védekező hárítás Guarding block
Dallyon Bag Homokzsák Forging bag
Dallyon Gong Ütőlabda Punching ball
Dan Gup Jedo Rangsorolási rendszer System of rank
Dando Tőr Dagger
Danji Korsó Jar
Dari Pyogi Lábnyújtás Leg stretching
Digutja „U” alakú U-shape
Digutja Jirugi „U” alakú ütés U-shape punch
Digutja Jirumyo Chagi „U” alakú ütés rúgással U-shape punch-kick
Do Művészet, út Art
Do Bok Edzőruha Practice suit
Do Jang Edzőterem Training hall
Dolgi Megfordulás, fordulás Turning
Dollimyo Kőr alakú, teljes kört leíró Circular
Dollimyo Makgi Teljes kört leíró hárítás Circular block
Dolmyo 180 vagy 360 fokos fordulat Turn
Dollyo Köríves Turning
Dollyo Chagi Köríves rúgás Turning kick
Dollyo Jirugi Köríves ütés Turning punch
Dongmaek Ütőér Pulse
Dongtchuk Anjong Dinamikus stabilitás Dynamic stability
Doo Dupla, kettős Double
Doo Bal Kettős láb Double foot
Doo Bandalson Makgi Kettős sarló alakú kézzel hárítás Double arc-hand block
Doo Joomuk Jirugi Dupla öklös ütés Duble fist punch
Doo Palmok Makgi Kettős alkarral hárítás Double forearm block
Doo Sonkarak Kettős ujjhegy Double Fingertip
Dora Forduló Turn
Doro Lengő, elhajló Waving
Doro Chagi Lengő rúgás Waving kick
Dosoo Dallyon Csuklógyakorlat, erősítő alapgyakorlatok Calisthenics
Duiro Dora 180 fokos megfordulás Half turning
Duk Jom Pontozás Score
Dulgi Emelés Lifting
Dung Joomuk Ököl felső része Back fist
Dung Palmok Alkar felső része Back forearm
Dung San Hegymászás Mountain climbing
Dunjigi Dobás Throwing
Dunjigi wa Torojigi Dobás és esés technika Throwing and falling techniques
Duro Merítő, kotró Scooping
Duro Makgi Merítő formájú hárítás Scooping block
Durokamyo Csúsztató Skip
Durokamyo Chagi Csúsztató rúgás Skip kick
Duruogi Hátrafelé haladás Backward stepping
Dwichuk Himjool Achilles ín Achilles tendon
Dwijibo Fordított, felfelé forduló Upset
Dwijibo Jirugi Fordított ütés (tenyérrel felfelé) Upset punch
Dwijibun Fordított, felfelé forduló Upset
Dwijibun Sonkut Ujjhegyek tenyérrel felfelé Upset fingertip
Dwiro Omgyo Didimyo Dolgi Visszalépéssel fordulás Backward step-turning
Dwit Hátra, hátrafelé Back
Dwit Chagi Hátsó rúgás Back kick
Dwit Kyong Gol Lábszár hátsó oldala Back tibia
Dwit Palkup Hátrafelé irányuló könyök technika Back elbow
Dwit Palkup Tulgi Hátrafelé irányuló könyök szúrás Back Elbow Thrust
Dwitbal Sogi Hátsó láb állás Rear foot stance
Dwitcha Busigi Hátrafele irányuló csapódó rúgás Back snap kick
Dwitcha Jirugi Átható hátsó rúgás Back piercing kick
Dwitchook Sarokcsont Back heel
Dwitkumchi Hátsó talppárna Back sole

E

Euhkallin Váltakozó Alternate
Euhke Váll Shoulder
Euhke gwanjol Vállizület Shoulder joint

G

Gan Jang Máj Liver
Gasum Mellkas The chest
Ghin Hosszú Long
Ghin Joomuk Hosszú ököl Long fist
Ghin Joomuk Jirugi Hosszú ököl ütés Long fist punch
Ghutgi Harántvágás Cross-cut
Gi Akaraterő, lélek Spirit
Gibon Bázis, alap Fundamental
Gibon Yonsup Bázistechnika Fundamental exercises
Giokja Horog Angle
Giokja Jirugi Horog ütés Angle punch
Giranja Nori Halánték Temple
Gisool Technika Technique
Gita Boowi Különböző részek Miscellaneous parts
Gojun Sik Rögzített típus Fixed type
Gojun Sogi Rögzített állás, hosszú küzdő állás Fixed stance
Gok-Kaeng-I Csákány alakú Pick-shape
Gok-Kaeng-I Chagi Csákány alakú ívet leíró rúgás Pick-shape kick
Golcho Kampózó Hooking
Golcho Chagi Kampozó rúgás Hooking kick
Golcho Makgi Kampózó hárítás Hooking block
Golgi Gáncsolás, elkaszálás Slur
Gomson Medvemancs Bear hand
Gonbong Bunkósbot Club
Gong Gyok Támadás Attacking
Gong Gyok Bowi Támadó felületek Attacking tools
Gong Gyok Gi Támadó technikák Attacking techniques
Gong Gyok Mit Makgi Boowi Támadó és védekező felületek Attacking and blocking tools
Goosun Összetevők Components
Goro Kampózó Hooking
Guburyo Junbi Sogi Egylábas készenléti állás Bending ready stance
Guburyo Sogi Egylábas állás Bending stance
Gujari Hely, pont Spot
Gujari Chagi Helyben rúgás Spot kick
Gujari Dolgi Helyben fordulás Spot-turning
Guk Gi Önuralom Self-control
Guk Ki Zászló Flag
Guman Állj Stop
Gunnun Junbi Sogi Támadó készenléti állás Walking ready stance
Gunnun Sogi Támadóállás Walking stance
Gurya Mops Vezényszó nélkül, szabadon Freely
Gutja Makgi 9-es alakú hárítás Nine (9)-shape block
Gwanjol Izület Joint
Gwon Chong Pisztoly Pistol
Gyodurang Hónalj Armpit
Gyokpa Töréstechnika Breaking technique
Gyokpa Dae Erőtörő gép Power holder
Gyol Hoo Ádámcsutka Adam's apple
Gyon Gap Hát felső része Upper Back
Gyong Boo Nyakcsigolya Cervix
Gyong Chu Hátgerinc Small of the back

H

Ha Bansin Láb részei Foot parts
Ha Bokboo Alhas Lower Abdomen
Hae San Elmehetsz, szabad vagy, oszolj Dismiss
Ha-i Hosszúnadrág, pantalló Pants
Han Chok Egyirányú One way
Han Sonkarak Mutatóujj Forefinger
Hechyo Ékelő, szétfeszítő Wedging
Hechyo Makgi Ékelő, szétfeszítő hárítás Wedging block
Him Ui Wolli Az erő elmélete Theory of power
Hohup Jojul Légzés szabályozás Breath control
Homi Derékszögben hajló Angle
Homi Sonkut Derékszögben hajló ujjhegyek Angle fingertip
Honap Kombinált Combination
Honap Gong Gyok Kombinált támadás Combination attack
Honhap Chagi Kombinált rúgás Combination kick
Hoo-i-boo Nyaki ütőér Mastrid
Hori Derék Waist
Hori Makgi Derék magasságú hárítás Waist block
Hosin Sool Önvédelem Self-defense techniques
Hoodoo Nyakszirt Occiput
Hun Jang Alapszabály Charter
Hyung Gol Mellcsont Sternum

I

Ibo Matsogi Kétlépésű formai küzdelem Two-step sparring
Ibo Omgyo Didigi Kettős lépés Double stepping
I-Jung Kettős Double
I-Jung Chagi Dupla, kettős rúgás Double kick
I-Jung Gong Gyok Kettős támadás Double attack
Ilban Kahjung Alaptételek General assumptions
Ilbo Matsogi Egylépésű formai küzdelem One-step sparring
Ilbo Omgyo Didigi Egyes lépés Single stepping
Ima Homlok Forehead
In Emberiség Humanity
In Nae Állhatatosság Perseverance
Inji Joomuk Mutatóujjal képzett ököl Fore-knuckle fist
Injoong Orrtő Philtrum
Ipsul Ajak, száj Lips

J

Jajunbal Helyváltoztatás, lábcsúsztatás Foot Shifting
Jajunbal Omgyo Didigi Helyváltoztatás lépéssel Shift-stepping
Japgi Fordítás, csavarás Grasp
Jayo Matsogi Szabad küzdelem Free sparring
Jeja Tanuló Students
Ji Bölcsesség Wisdom
Jiap Ujjnyomás Press finger
Jigeau Nyújtott Straight
Jigeau Chagi Nyújtott lábas rúgás Straight kick
Jillo Duruogi Hátralépés ütés Backward stepping punch
Jillo Nagagi Előrelépés ütés Forward stepping punch
Jip Joong Koncentráció, összpontosítás Concentration
Jipge Son Csipesz, harapófogó alakú kéz Finger pincers
Jirugi Ütés Punch
Jirumyo Chagi Ütéssel egybekötött rúgás Punching-kick
Jon Sin Teljes nézet Full facing
Jong Kwaeng-i Lábszár Shin
Joongji Joomuk Középsőujjal képzett ököl Middle Knuckle fist
Junbi Felkészülni Ready
Junbi Jase Készenléti tetsttartás Ready posture
Junbi Sogi Készenléti állás Ready stance
Jungshin Sooyang Erkölcsi kultúra Moral culture
Jungtchuk Anjong Statikus stabilitás Static stability

K

Karioogi Fedés, (arc takarás) Covering
Kaunde Boobun Középső szekció Middle section
Kaunde Chagi Közép szekcióra irányuló rúgás Middle kick
Kaunde Gong Gyok Középső szekcióra irányuló támadás Middle attack
Kaunde Makgi Közép szekciójú hárítás Middle block
Kesok Folytatni Continue
Ko Ul Tükör Mirror
Koldung Orr Nose
Kongpat Vese (belső szerv) Kidney
Kupso Életpontok Vital spots
Kwon Ököl, kéz Fist
Kyocha Joomuk Keresztezett ököl X-fist
Kyocha Junbi Sogi Keresztezett készenléti (X) állás X-ready stance
Kyocha Sogi Keresztezett (X) állás X-Stance
Kyocha Sonkal Keresztezett kézél X-knife-hand
Kyong Gi Verseny Competition
Kyong Gi Kyu Jong Verseny szabályzat Rules for competition
Kyong Gol Sípcsont Tibia
Kyong Ye Meghajlás, tiszteletadás Bow
Kyong Ye Jase Meghajlási testtartás Bow posture
Kyu Jong Szabály, szabályzat Rule
Kyun Hyung Egyensúly Equilibrium

M

Maga Durugi Hátralépés védés Backward stepping block
Maga Nagagi Előrelépés védés Forward stepping block
Makgi Védekezés Blocking
Makgi Boowi Védekező felületek Blocking tools
Matsogi Küzdelem, harc Sparring
Matsogi Goosong Küzdelmi rendszer System of sparring
Matsogi Jedo Küzdelem rendszere System of sparring
Migan Orrnyereg Bridge of the nose
Mikulgi Csúszás Sliding
Milgi Tolás Pushing
Miro Toló, tolás, taszító, taszítás Pushing
Miro Makgi Toló hárítás Pushing block
Mit Joomuk Ököl alsó része Under fist
Mit Tok Áll csúcs Point of of the chin
Mitpalmok Alkar alsó része Under forearm
Moa Junbi Sogi Zárt készenléti állás Close ready stance
Moa Sogi Zárt állás Close stance
Mobum Minta, sablon Model
Mok Nyak The neck
Mok Dongmaek Nyaki artéria Neck artery
Mom Dungboon A test szekciói Section of the body
Mom Nachugi Test leérkezés Body dropping
Momchau Hirtelen megállító Checking
Momchau Makgi Hirtelen megállító hárítás Checking block
Momtong Bachim Fekvőtámasz Press-up
Mongdung-I Rúd Pole
Mongdung-i Japgi „U” alakú fordítás, csavarás U-shape grasp
Mongdung-i Makgi „U” alakú hárítás U-shape block
Moorup Térd Knee
Mori Fej Head
Morup Gwanjol Térdizület Knee joint
Myong Chi Gyomorszáj Solar plexus

N

Nachuo Sogi Mély állás Low stance
Naengsoo Machal Hideg zuhany, fürdés Cold showers, baths
Naeryo Le, lefelé irányuló Downward
Naeryo Tulgi Lefelé irányuló szúrás Downward thrust
Naeryo Chagi Lefelé irányuló rúgás Downward kick
Naeryo Jirugi Lefelé irányuló ütés Downward punch
Naeryo Makgi Lefelé irányuló hárítás Downward block
Naeryo Taerigi Lefelé irányuló csapás Downward strike
Najun Boobun Alsó szekció Low section
Najunde Bituro Chagi Alsó szekcióra irányuló csavart rúgás Low twisting kick
Najunde Chagi Alacsony szekcióra irányuló rúgás Low kick
Najunde Gong Gyok Alacsony szekcióra irányuló támadás Low attack
Najunde Makgi Alacsony szekciójú hárítás Low block
Nang shim Herezacskó Scrotum
Narani Junbi Sogi Párhuzamos készenléti állás Parallel ready stance
Narani Makgi Párhuzamos hárítás Parallel block
Narani Sogi Párhuzamos állás Parallel Stance
Niunja Junbi Sogi „L” alakú készenléti állás L-ready stance
Niunja Sogi „L” alakú állás L-Stance
Noollo Préselő, feszítő Pressing
Noollo Chagi Préselő rúgás Pressing kick
Noollo Makgivv Préselő, feszítő hárítás Pressing block
Noowo Talaj Ground
Nopi Chagi Magas rúgás High kick
Nopun Boobun Felső szekció High section
Nopunde Bituro Chagi Felső szekcióra irányuló csavart rúgás High twisting kick
Nopunde Chagi Magas szekcióra irányuló rúgás High kick
Nopunde Gong Gyok Magas szekcióra irányuló támadás High attack
Nopunde Makgi Magas szekciójú hárítás High block
Norae Ének Song
Nuk Gol Lengőborda Floating ribs

O

Ogum Térdhajlat Fossa
Oguryo Sogi Gugoló állás Crouched stance
Ollyo Felfelé irányuló Upward
Ollyo Chagi Felfelé irányuló rúgás Upward kick
Ollyo Jirugi Felfelé irányuló ütés Upward punch
Ollyo Makgi Felfelé irányuló hárítás Upward block
Omgyo Didigi Lépés Stepping
Omgyo Didimyo Jajunbal Lépés lábcsúsztatással Step-shifting
Opun Sonkut Fektetett ujjak (tenyérrel lefelé) Flat fingertip
Orun Jobb Right

P

Pal Gwa Dari Végtagok The Extremities
Palja Nyitott Open
Palja Junbi Sogi Nyitott készenléti állás Open ready stance
Palja Sogi Nyitott állás Open stance
Palkup Könyök Elbow
Palkup Gwanjol Könyökizület Elbow joint
Palmok Alkar Forearm
Pihagi Félreugrás, elugrás Dodging
Pihamyo Félreugrás, félreugró Dodging
Pihamyo Gong Gyok Félreugró támadás Dodging attack
Pyon Joomuk Jirugi Tenyértő ütés Open fist punch
Pyun Joomuk Nyitott ököl, tenyértő Open fist
Pyun Joomuk Jirugi Nyitott ököl, tenyértő ütés Open fist punch

S

Sagak Szögletes Square
Sahwe Bongsa Nyilvános szolgálat Public service
Saje Ji Do Tanuló-Tanító kapcsolat Student-Instructor relationship
Salaguni Ágyék Groin
Sam Jung Hármas Triple
Sam Jung Chagi Hármas rúgás Triple kick
Sam Jung Gong Gyok Hármas támadás Triple attack
Sambo Matsogi Háromlépésű formai küzdelem Three-step sparring
Sambo Omgyo Didigi Háromszoros lépés Triple stepping
San Makgi „W” alakú hárítás W-shape block
Sang Kettős, páros, iker Twin
Sang Bansin Kéz részei Hand parts
Sang Joomuk Kettős ököl Twin fist
Sang Palkup Kettős könyök Twin elbow
Sang Palmok Makgi Kettős alkarral hárítás Twin forearm block
Sang Sonbadak Kettős tenyér Twin palm
Sang Sonkal Kettős kézél Twin knife-hand
Sang Sonkal Dung Kettős belső kézél Twin reverse knife-hand
Sang Sonkal Makgi Kettős kézéllel hárítás Twin knife-hand block
Sang Sun Palmok Kettős egyenes alkar Twin sraight forearm
Sang Sun Sonkal Kettős egyenes kézél Twin sraight knife-hand
Sang Yop Dwi Palkup Dupla oldalsó hátrafele irányuló könyök technika Twin Side Back Elbow
Sangbang Két irányú Two direction
Sangbang Chagi Két irányú rúgás Two direction kick
Sang-i Felső ruha, ing Shirt
Sasun Sogi Átlós állás Diagonal stance
Sewo Függőleges Vertical
Sewo Chagi Függőleges rúgás Vertical kick
Sewo Jirugi Függőleges ütés Vertical punch
Shim Jang Szív Heart
Shin Bizalom Trust
Si Jak Elkezdeni Commence
Sibum Bemutatás, szemléltetés Demonstration
Simpan Jongyu Bírói osztályozás Classification of umpire
Simsa Vizsga Test
So Állás Stance
Sogi Állás Stance
Sogi Pan Állás forma Stance Mould
Sojik Sogi Vertikalis állás Vertical stance
Sokdo Sebesség Speed
Sokdo Wa Banung Sebesség és reflex Speed and reflex
Son Gisool Kéztechnika Hand techniques
Sonbadak Tenyér Palm
Sondung Kézfej Back hand
Songarak Badak Ujjak belső része Finger belly
Songarak Joomuk Jirugi Ujjal képzett ököllel ütés Knuckle fist punch
Sonkal Kézél Knife-hand
Sonkal Batang Kézél töve Base of knife-hand
Sonkal Dung Belső kézél Reverse knife-hand
Sonkal Yop Taerigi Kézéllel oldalsó csapás Knife-hand side strike
Sonkarak Joomuk Ujjakból alkotott ököl Knuckle fist
Sonkut Ujjhegyek Fingertips
Sonmok Dung Csukló felső része Bow Wrist
Sonmok Gwanjol Csuklóizület Wrist joint
Soom Tong Légcső Windpip
Soonhwan Do Taekwon-do körforgása Cycle of Taekwon-do
Soopyong Vízszintes Horizontal
Soopyong Jirugi Vízszintes ütés Horizontal punch
Soopyong Makgi Vízszintes hárítás Horizontal block
Soopyong Taerigi Vízszintes csapás Horizontal strike
Soopyong Tulgi Vízszintes szúrás Horizontal thrust
Soopyongson Vízszintes hullám Horizontal wave
Sooryon Edzés Training
Sooryon Gehek Pyo Edzés munkaterv Training schedule
Sooryon Jangbi Edző felszerelés Training equipment
Sooryon Jido Bop Egy edzés levezetésének folyamata Procedure for leading a class
Sun Palkup Egyenes könyök Straight elbow
Sun Palmok Egyenes alkar Straight forearm
Sun Sonkut Egyenes ujjak Straight fingertip
Suroh Chagi Söprő rúgás Sweeping kick
Swe Gol Kulcscsont Clavicle
Swiyo Lazítani, pihenni At ease

T

Tae Láb Foot
Taekwon-do Chul Hak Taekwon-do filozófia Philosopy of Taekwon-do
Taekwon-do Goosong Taekwon-do összetétele Composition of Taekwon-do
Taekwon-do Hun Jang Taekwon-do alapszabály Charter of Taekwon-do
Taekwon-do Jungshin Taekwon-do tanai Tenets of Taekwon-do
Taekwon-do Norae Taekwon-do ének Song of Taekwon-do
Taekwon-do Yoksa Taekwon-do története History of Taekwon-do
Taerigi Csapás Strike
Taerimyo Chagi Csapás rúgással Striking-kick
Ti Öv Belt
Tok Guanjol Állkapocs Mandibula
Torojigi Esés Falling
Tukgi Dae Speciál technika tartógép, deszka tartó Special Technique Holder
Tul Formagyakorlat Pattern
Tulgi Szúrás, döfés Thrust
Tulomyo Chagi Szúrással egybekötött rúgás Thrusting-kick
Twigi Ugrás Jumping
Twim Jool Ugráló kötél Jump rope
Twimyo Ugró, repülő Flying
Twimyo Ap Taerigi Felugrásból előre irányuló csapás Flying front strike
Twimyo Apdwi Chagi Ugrásból előre-hátra rúgás Flying front-back kick
Twimyo Jirugi Ugró ütés Flying punch
Twimyo Sangbang Chagi Kétirányú ugró rúgás Flying two direction kick
Twimyo Son Gisool Felugrásos kéz technika Flying hand technique
Twimyo Yop Bituro Chagi Ugrásból oldalsó és csavart rúgás Flying side-twisting kick
Twimyo Yop Taerigi Felugrásból oldalsó csapás Flying side strike
Twio Felugró Mid-air
Twio Dolmyo Chagi Ugró forduló rúgás Mid-air kick
Twio Dolmyo Taerigi Felugró fordulásos csapás Mid-air turn strike
Twio Nomo Akadály fölött Overhead
Twio Nomo Chagi Akadályt átugró rúgás Overhead kick

U

Ui Becsületes Righteousness
Umji Hüvelykujj Thumb
Umji Batang Hüvelykujj töve Thumb ridge
Umji Joomuk Hüvelykujjal képzett ököl Thumb Knuckle fist

W

Wae Egyes, szimpla Single
Wae Joomuk Egy ököl Single fist
Wae Sun Palmok Egyes egyenes alkar Single sraight forearm
Wae Sun Sonkal Egyes egyenes kézél Single sraight knife-hand
Wae Yop Palkup Egyes oldalsó könyök technika Single side elbow
Waebal Sogi Egylábas állás One-leg stance
Wen Bal Left
Wi Palkup Taerigi Felső könyökcsapás Upper elbow strike
Widwi Palkup Taerigi Felső és hátsó könyökcsapás Upper-back elbow strike
Wiryok Gi Erőmérő készülék Power indicator
Witmok Felső nyak Upper neck

Y

Yaksok Jayo Matsogi Előre megbeszélt szabad küzdelem Pre-arranged free sparring
Yaksok Matsogi Formai küzdelem Prearranged sparring
Yang Chok Kétirányú Two way
Ye Jol Etikett Etiquette
Ye Ui Udvariasság Courtesy
Yo Haeng Utazás Travel
Yobap Cha Busigi Előre irányuló oldalsó csapódó rúgás Side front snap kick
Yobap Chagi Oldalsó előre irányuló rúgás Side front kick
Yobap Jirugi Oldalsó előre irányuló ütés Side Front Punch
Yobap Makgi Oldalsó mellső hárítás Side front block
Yobap Taerigi Oldalsó előre irányuló csapás Side front strike
Yobap Tulgi Oldalsó előre irányuló szúrás Side front thrust
Yoksa Történet History
Yom Chi Becsületesség Integrity
Yonsok Egymást követő, több egymás után támadás Consecutive
Yonsok Chagi Egymást követő rúgás Consecutive kick
Yonsok Gong Gyok Egymást követő támadás Consecutive attack
Yonsok Jirugi Egymást követő ütés Consecutive punch
Yonsup Bop Gyakorlás módszere Method of exercise
Yop Oldalsó Side
Yop Bal Badak Külső láboldalél Side sole
Yop Baldung Lábfej oldalsó része Side instep
Yop Chagi Oldalra irányuló rúgás Side kick
Yop Dollyo Chagi Oldalsó köríves rúgás Side turning kick
Yop Ghutgi Oldalsó vágás Side cross-cat
Yop Jirugi Oldalsó ütés Side punch
Yop Joomuk Ököl oldalsó része Side fist
Yop Joomuk Yop Taerigi Ököl oldalával oldalsó csapás Side fist side strike
Yop Makgi Oldalsó hárítás Side block
Yop Palkup Oldalsó könyök technika Side elbow
Yop Palkup Tulgi Oldalra irányuló könyökszúrás Side Elbow Thrust
Yop Sewo Jirugi Oldalsó függőleges ütés Side vertical punch
Yop Taerigi Oldalsó csapás Side strike
Yop Tok Állkapocs Jaw
Yop Tulgi Oldalra irányuló szúrás Side Thrust
Yopcha Jirugi Átható oldal rúgás Side piercing kick
Yopcha Milgi Oldalsó toló rúgás Side pushing kick
Yopcha Momchugi Oldalsó megállító rúgás Side checking kick
Yopcha Olligi Láblendítés oldalra Side rising kick
Yopcha Tulgi Oldalsó szúró rugás Side thrusting kick
Yopdwi Taerigi Oldalsó hátra irányuló csapás Side back strike
Yuin Csalogató, támadásra késztető Luring
Yuin Makgi Csalogató hárítás Luring block
Yulson Szinusz hullám Sine wave

Z

Zilyang Tömeg Mass