"A győzelemért az embernek tudnia kell mindenekelőtt önmagát legyőznie."

Taekwondo eskü

1. A Taekwondo tanításainak mindenkor eleget teszek!
2. Tiszteletet adok mesteremnek és valamennyi társamnak!
3. Soha nem élek vissza Taekwondo tudásommal!
4. Ha kell, segítek a bajbajutottakon!
5. Minden erőmmel a békét építem!

Taekwon-do Tanai
Taekwon-do Jungshin

1. Udvariasság
2. Becsületesség
3. Állhatatosság
4. Önuralom
5. Rettenthetetlen küzdőszellem

Udvariasság - Ye Ui

A mesterek felé köszönésként mindenhol és mindenkor meghajlás kötelező! A taekwondosok előzékenyen és udvariasan viselkedjenek mindenkivel szemben. Vitás helyzeteknél alkalmazzák a kölcsönös engedmény alapelvét. Ne legyenek önzőek vagy irigyek, tudjanak örülni társaik örömének is. A közös érdekeket mindig helyezzék az egyéni szempontok elé! Tegyenek különbséget mester és tanítvány vagy rangidős és kezdő között. A magasabb fokozatúakban becsüljék a nagyobb tudást, szakmai tapasztalatot s tartsák be feléjük a kötelező tiszteletadás szabályait. Csak azok várjanak el tiszteletet és megbecsülést, akik ehhez méltóan viselkednek, és akik maguk is képesek arra, hogy tiszteljenek másokat. A tiszteletadással visszaélni szigorúan tilos!

Becsületesség - Yom Chi

A Taekwon-dos tartsa be adott szavát, és ígéretét soha ne szegje meg.Bármilyen egyéni sikereket ér el az életben, soha ne feledkezzék meg azokról, akikkel együtt kezdett és segítették, és akiknek ezért a belé fektetett munkáért nagyon sokat köszönhet. A taekwondos soha semmilyen körülmények között se hazudjon! A taekwondos tartsa be adott szavát, ígéretét soha ne szegje meg. Legyen hűséges hazájához, a Taekwondohoz, mesteréhez és sporttársaihoz. Minden esetben maradjon szerény, nyílt és természetes. Igyekezzen a Taekwondo érdekeit a saját érdekei elé helyezni. A taekwondos ne felejtse el, hogy mindenkor és minden helyzetben a Taekwondot képviseli. Viselkedésével a kívülálló képet kap a Taekwondoról.

Állhatatosság - In Nae

"A türelem megismeréshez és boldoguláshoz vezet." Csak akinek van megfelelő kitartása, az remélheti, hogy vágyai egyszer teljesülni fognak. A taekwondos legyen türelmes, ne hajszolja az övfokozatokat, várja ki a kötelező várakozási időket, és minden alkalmat ragadjon meg saját elméleti és gyakorlati tudásának gyarapítására. Rendszeresen járjon edzésre, mert a hébe-hóba lejáró tanítványról senki sem hiszi el, hogy egyszer fekete öves mester akar lenni. Csak az járjon edzésre, aki örömmel teszi azt.

Önuralom - Guk Gi

A sportbeli ellenfeleken kívül a mindennapok nehézségeit és akadályait is le kell küzdeni, amire csak az lesz képes, aki nagyfokú önuralommal és önfegyelemmel rendelkezik. A taekwondos soha ne elégedjen meg önmagával, ugyanakkor önfegyelemmel viselje a kudarc és a siker élményét.

Rettenthetetlen küzdőszellem - Baekjul Boolgool

A Taekwon-dos legyen bátor és elszánt. Ne keresse a veszélyt, de ne is hátráljon meg előle. Ha igazságtalansággal találkozik, szálljon síkra a gyengébb védelmében. Amennyiben pedig harcra kerülne a sor, függetlenül az ellenfél erejétől, félelem és tétovázás nélkül álljon helyt.

A taekwondosnak a küzdelemben mindent el kell követnie szabályos keretek között a győzelem érdekében. Az életben ne keresse a veszélyt, ne kezdeményezzen verekedést. Ha vele szemben kezdeményeznek, akkor próbálja meg elkerülni azt. Ha harcra kerül a sor, akkor viszont ne hátráljon meg. Ha igazságtalansággal találkozik, szálljon szembe a gyengébb védelmében.